Nagar Palika Parishad, Jalalabad

District - Shahjahanpur

Mr. Mahendra Yadav

 • Aazad Nagar
 • +91 9450786872

Mr. Mohd. Shakeel Khan

 • Abbas Nagar
 • +91 9935157308

Mrs. Sunita Devi

 • Ambedkar Nagar
 • +91 9415581625

Mr. Rajeshwar Dubey

 • Angad Nagar
 • +91 9044659138

Mr. Mohd. Faisal

 • Asfaak Nagar
 • +91 8400719907

Mrs. Rambeti

 • Babu Nagar
 • +91 9651679697

Mr. Praveen Kumar Gupta

 • Dayal Nagar
 • +91 9936547381

Mrs. Sangeeta Devi

 • Gandhi Nagar
 • +91 9936146107

Mr. Ajay Gupta

 • Gopal Nagar
 • +91 9044000174

Mr. Yusuf Ali

 • Hafiz Nagar
 • +91 9793379215